یه چیزی از فریزر درآوردم که یخش آب بشه ،
تا این لحظه مشخص نیست دقیقا چیه :l
ایشالا که خیره ،
شاید نیمه ی گمشدم باشه !! توکل بخدا