دیدین تو فیلم ها میرن رستوران گرون و شیک بعد با هم دعواشون میشه

 غذاها رو همینجوری ول میکنن  میان بیرون؟؟

وااالا من با دوستام فلافلی هم که میریم

همه سس ها رو خالی خالی میخوریم

بعدشم جعبه دستمال کاغذی رو ور میداریم  :|